Styret i Fotografihuset AS

Hans+sh.jpg

Hans Abrahamsen

Hans Abrahamsen er styreleder i Fotografihuset AS. Han arbeider daglig med gründerselskap, der han til daglig er styreleder i Oslo House og CEO i kunstselskapet Locarto. Han holder også foredrag om endringsledelse blant annet på Universitetet i Stavanger. Han er utdannet cand. real. ved Universitetet i Oslo. De siste 25 år har han vært CEO i Skretting AS (og vært en del av ledergruppen i Nutreco Aqua i Holland), CEO Stavanger Aftenblad AS (sittet i ledergruppen i Schibsted Norge) og konsernsjef i Kverneland Bil AS. Han er fortointeressert og var i sin tid fotograf i Universitas (i studietiden). Han har også ledelseskurs fra Solstrand og fra Insead i Sveits. (Foto: Roar Vestad)

Erling+sh.jpg

Erling Johansen

Erling Johansen er styremedlem i Fotografihuset AS. Han er styreleder i Stiftelsen SE, som har jobbet siden 2005 for å etablere et fotografihus i Oslo. Erling er foto-entusiast og har variert og bred erfaring fra kultur- og næringsliv, særlig oppstart, snuoperasjoner og marked/salg. Han er utdannet siv.øk fra Norges Handelshøyskole, og har ledet flere små og mellomstore virksomheter. Som Honorar konsul for Latvia og prosjektleder for en rekke kunst- og kulturprosjekter har han vært en aktiv brobygger internasjonalt, med fokus på musikk, litteratur, billedkunst og fotografi. (Foto: Roar Vestad)

Portrett%25252B1%25252BArthur%25252BTenn%252525C3%252525B8e.jpg

Arthur Tennøe


Arthur Tennøe er styremedlem i Fotografihuset AS.
Han er styreleder i Fellesorganisasjonen Foto-Norge, leder av Norsk Fotohistorisk Forening – Preus museums venner og seksjonsleder for Bilder, trykk og konservering ved Nasjonalbiblioteket. Tennøe har bidratt til en rekke konferanser, publikasjoner og utstillinger på fotofeltet i Norge og internasjonalt og er medlem av Den norske komiteen for verdens dokumentarv. (Foto: CF-Wesenberg)

Erling+M+sh.jpg

Erling Maartmann-Moe

Erling Maartmann-Moe er styremedlem i Fotografihuset AS. Han arbeider til daglig med investeringer i gründerselskaper gjennom såkornfondet Alliance Venture der han er partner. Han er utdannet cand. real. i Informatikk fra Universitetet i Oslo, og har i mange år arbeidet med digital teknologi og digitale medier. Han har vært foto-entusiast siden ungdommen, og har bidratt på workshop om fremtidens digitale fotografi på Nordic Light og deltatt på foto-workshops bl.a. i Praha og Havana.
(Foto: Roar Vestad)

Jonas+sh.jpg

Jonas Bendiksen

Jonas Bendiksen er styremedlem i Fotografihuset AS. Han er det eneste norske medlemmet av verdens meste prestisjetunge fotobyrå, Magnum Photos, hvor han også er styremedlem. Gjennom to tiår har han krysset grensene mellom visuell historiefortelling, journalistikk og kunst. Han har jobbet for magasiner over hele verden, som National Geographic, TIME, Stern, Le Monde, VG og andre, gitt ut tre fotobøker og stiller ut over hele verden. (Foto: Roar Vestad)

Turid+sh.jpg

Turid Martinsen

Turid Martinsen er styremedlem i Fotografihuset AS. Hun har arbeidet med visuell kommunikasjon, film og foto i hele sin yrkeskarriere og har utdanning fra Kunsthøyskolen i Oslo og fra Konstfackskolan i Stockholm. Turid har erfaring fra etablering og drift av virksomheter på filmområdet både i Norge og i Senegal. Hun har vært leder av Mediefabrikken i Akershus, vært initiativtager til etablering av Viken regionale Filmsenter, og har sittet i Viken Filmsenters styret siden starten. Hun har også sittet 8 år i styret for Norsk Film A/S, som representant for Oslo kommune. Idag bruker hun mye av sin tid som aktiv amatørfotograf, og har deltatt i fotoworkshops i India, Laos, Vietnam og Cuba. Turid brenner for fotografi som et av de viktigste kunstneriske uttrykk i dagens samfunn. (Foto: Roar Vestad)

Linda+sh.jpg

Linda Bournane Engelberth

Linda Bournane Engelberth er styremedlem i Fotografihuset AS. Hun er en norsk-algerisk kunstner basert i Oslo. Hun har stilt ut ved bl.a. Haus der Photographie, Deichtorhallen, Hamburg, Photoville, New York, NoPlace, Oslo Hun var med i den første utgaven av The Norwegian Journal of Photography i 2013. Linda Bournane Engelberth er innkjøpt av Preus Museum i Horten og er den først første norske fotografen representert av VII Photo, New York. (Foto: Roar Vestad)

Ingvild+sh.jpg

Ingvild Marie Skrivervik Løken

Ingvild Marie Skrivervik Løken er styremedlem i Fotografihuset AS. (Foto: Roar Vestad)